Zverejnený dokument Oznámenie o uložení zásielok

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Topoľčany
Zverejnené od:
03.12.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Topoľčany
Zverejnené do:
23.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Oznamenie_o_ulozeni_zasielky_2019_12_23.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 192,28 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.