Zverejnený dokument Opatrenie RÚVZ Galanta pri ohrození verejného zdra