Zverejnený dokument Zámer - Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte Trojičné námestie 3