Zverejnený dokument Dražba administratívnej budovy a garáží

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
12.03.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
08.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dražba administratívnej budovy a garáží
Anotácia dokumentu:
doplnenie/úprava údajov
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Dražba administratívnej budovy a garáží.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 4,78 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.