Zverejnený dokument VZN 3/2022 o miestnych daniach a odpadoch