Zverejnený dokument Usmernenie MV SR ORHaZZ

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Lučenec
Zverejnené od:
26.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Lučenec
Zverejnené do:
01.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Usmernenie MV SR ORHaZZ
Anotácia dokumentu:
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
doc04843520200326092616.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 3,03 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.