Zverejnený dokument 7Csp/184/2022 - ÚT o doručení písomností - podpísané pečaťou