Zverejnený dokument Verejná vyhláška v konaní o vyhlásenie za mŕtveho3