Zverejnený dokument Celková situácia stavby

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Brezno
Zverejnené od:
15.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Brezno
Zverejnené do:
29.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Celková situácia stavby
Anotácia dokumentu:
Celková situácia stavby: “Prestavba a revitalizácia verejného priestranstva – vnútroblok Tulská
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
C1_Celkova_situacia_stavby.asice
Typ a veľkosť:
file icon: application/vnd.etsi.asic-e+zip 2,59 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.