Zverejnený dokument Oznámenie o opakovanej dražbe

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Liptovské Sliače
Zverejnené od:
11.07.2019
Registratúrna značka:
AH
Autor dokumentov:
Obec Liptovské Sliače
Zverejnené do:
08.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
2249/357/2018
Názov dokumentu:
Oznámenie o opakovanej dražbe
Anotácia dokumentu:
Opakovaná dražba 2019 [https://www.liptovskesliace.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah349_10.pdf&original=Oznámenie o opakovanej dražbe.pdf]
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Oznámenie o opakovanej dražbe.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 324,98 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.