Zverejnený dokument Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2021/2