Zverejnený dokument Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/