Zverejnený dokument VZN č. 2/2024, ktorým sa zrušuje VZN č. 7/2015