Zverejnený dokument Návrh - Nariad. o určení poplatkov Kecerovce