Zverejnený dokument 16Csp/67/2024 - Oznámenie o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku - podpísané osobne