Zverejnený dokument 17CoCsp/22/2024 - Upovedomenie o termíne verejného vyhlásenia rozsudku zo dňa 10.7.2024