Zverejnený dokument Zhodnocovanie ostatných odpadov na spätné zasypávanie terénu - oznámenie KSR