Zverejnený dokument 5C/94/2024 - 5C/94/2024, Radovan Drahoš, 16.11.1976, Oznámenie o VVR - podpísané pečaťou