Zverejnený dokument 7Csp/17/2022 - ÚT VVR 16/05/2023 - podpísané pečaťou