Zverejnený dokument Petícia občanov za dopravné obmedzenie (mimo dopravnej obsluhy) na moste č. M601/1866-001, cesta č. 1866, vstup do obce Drietoma – časť Brúsne pre vozidlá nad 7,5 tony celkovej hmotnosti