Zverejnený dokument Inf. o výskyte vírusovej pneumónie – koronavírus