Zverejnený dokument Zoznam služieb vykonaných komunálnym podnikom 20. 3.2023