Zverejnený dokument Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z roz