Zverejnený dokument Usmernenie k zápisu detí do 1.ročníka ZŠ

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Púchov
Zverejnené od:
26.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Púchov
Zverejnené do:
29.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
64/2020
Názov dokumentu:
Usmernenie k zápisu detí do 1.ročníka ZŠ
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Usmernenie k zápisu detí do 1.ročníka ZŠ šk.r. 2020/2021
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Usmernenie ZŠ (1).pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 727,48 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.