Zverejnený dokument Rozpočet obce 2020

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Dežerice
Zverejnené od:
14.01.2020
Registratúrna značka:
FF1
Autor dokumentov:
Obec Dežerice
Zverejnené do:
31.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozpočet obce 2020
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Rozpočet obce Dežerice 2020-2022.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 267,71 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.