Zverejnený dokument Návrh rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bellova Ves
Zverejnené od:
13.03.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bellova Ves
Zverejnené do:
23.03.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Návrh_Rozpočet obce Bellova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020(MJ) 4.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 371,28 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Návrh_Rozpočet obce Bellova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020(MJ) 3.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 329,12 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Návrh_Rozpočet obce Bellova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020(MJ) 1.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 466,79 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Návrh_Rozpočet obce Bellova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020(MJ) 2.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 455,49 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.