Zverejnený dokument 16CoCsp/13/2023 - Oznámenie o VVR na 25.07.2024 - podpísané pečaťou