Zverejnený dokument VZN 4/2022 - distribúcia pitnej vody