Zverejnený dokument Vyhlášky ÚVZSR uverejnené vo Vestníku vlády SR