Zverejnený dokument Oznámenie o miere vytriedenia KO za rok 2022