Zverejnený dokument ŽIADOSŤ o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska