Zverejnený dokument Spôsob zberu a poplatky za KO za rok 2023