Zverejnený dokument 10Csp/57/2021 - Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku - podpísané pečaťou