Zverejnený dokument 7Csp/71/2021 - ÚT o doručení písomností - podpísané pečaťou