Zverejnený dokument Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves na I.polrok roka 2018

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bellova Ves
Zverejnené od:
13.03.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bellova Ves
Zverejnené do:
23.03.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves na I.polrok roka 2018
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Návrh_Plán kontrolnej činnosti HK obce Bellova Ves na I.polrok r.2018 (MV).pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 276,21 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.