Zverejnený dokument Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2023