Zverejnený dokument Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2020/2