Zverejnený dokument Návrh rozpočtu obce Lopušné Pažite na r. 2023-2025