Zverejnený dokument Návrh - VZN 5/2023 o miestnych daniach