Zverejnený dokument 5Csp/28/2024 - 5Csp/28/2024, Frederika Bóriková, 09.08.2001, Oznámenie o VVR - podpísané pečaťou