Zverejnený dokument Oznámenie

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín
Zverejnené od:
12.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín
Zverejnené do:
26.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie
Anotácia dokumentu:
OCÚ 166-2019 ZM POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY SEVER
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_f1d18e46-3c73-4794-b11b-b2e415da16d5.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 447,04 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.