Zverejnený dokument D1 Višňové - Dubná Skala, zverej. žiadosti