Zverejnený dokument Návrh - miestne poplatky na rok 2024