Zverejnený dokument Zámer obce na prenájom nehnuteľného majetku