Zverejnený dokument Návrh: Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2020