Zverejnený dokument 6C/53/2024 - oznámenie z 21.06.2024 - podpísané pečaťou