Zverejnený dokument 34Csp/237/2018 - Oznámenie o doručení písomnosti zo dňa 24.1.2023 - žalovaná Ružena Horváthová