Zverejnený dokument VV- Upovedomenie o pokračovaní správneho konania