Zverejnený dokument 12U/7/2012 - Uznesenie 20.1.2023 - podpísané osobne