Zverejnený dokument Oznámenie podľa nariadenia Rady (ES) č. 2697/98